5ο Λύκειο Ιλίου

Font Size

Menu Style

Cpanel

Πανελλαδικές        Χρήσιμες Συνδέσεις         

                                                   UNESCO-70-3                             

             Δικαιολόγηση Απουσιών                                                          Erasmus+ KA2 Blog

             

                 

                                                                                 erasmusblogspot2

Επιμόρφωση μαθητών στις ΤΠΕ

 

tpe

 

 

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή 2ης περιόδου εξετάσεων πιστοποίησης μαθητών

της Δ/θμιας εκπαίδευσηςστις ΤΠΕ

 

Η πράξη με τίτλο «Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» χρηματοδοτείται από την Ελλάδα

και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για

επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβλεφθεί ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μαθητών για τις γνώσεις και

ικανότητες που αποκτούν στις ΤΠΕ. Η πιστοποίηση μέσω ενός αντικειμενικού συστήματος αποτελεί μία αναγκαιότητα διότι οι

γνώσεις και δεξιότητες σε ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό εφόδιο τόσο για την μετέπειτα εκπαιδευτική πορεία όσο και για τη

μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών.

 

Για την επίτευξη των στόχων του έργου αναπτύσσεται υλικό και συστήματα αξιολόγησης ? πιστοποίησης για μαθητές της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δύο επίπεδα:

α) για μαθητές Γυμνασίου και

β) για μαθητές Λυκείου

 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης αυτής προβλέπεται η διενέργεια εξετάσεων σε ελεγχόμενη ? δοκιμαστική κλίμακα με ψηφιακά

μέσα και αυτοματοποιημένα συστήματα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, πρώιμες πιλοτικές εξετάσεις το 2012

και εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Γυμνασίου για τους αποφοίτους της Γ? τάξης του σχολικού έτους 2014-2015.

Με την παρούσα παρέχεται πληροφόρηση προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές που ενδιαφέρονται να

συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε σχολικά

εργαστήρια πληροφορικής και σε ελεγχόμενη  γεωγραφική κλίμακα.

Το έργο υλοποιείται με τελικό δικαιούχο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», οργανισμό

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος διαθέτει σταδιακά την αναγκαία

πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους κυρίως μέσω του δικτυακού τόπου:

http://com2cert.cti.gr

 

Για να δείτε όλη την πρόσκληση και ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

booked.net

  

 

 

 

 

                   

Τελευταία Τροποπoίηση

  • Τελευταία Τροποποίηση Tuesday 02 June 2020 09:56:28.

Βρίσκεστε εδώ: Home Μαθητές Επιμόρφωση μαθητών στις ΤΠΕ