Ερευνητικές Εργασίες

 Ερευνητικές Εργασίες 2012-2013.

Φυσική και Κινηματογράφος

                Φυσική και Κινηματογράφος Α' Λυκείου (Παρουσίαση)

CERN

               CERN (παρουσίαση)

 


 

 Ερευνητικές Εργασίες 2011-12 Α' ΤΕΤΡ.

  Ερευνητική Εργασία Νο 2
        
Η καθημερινότητα των Ελλήνων μαθητών. Μελέτη περίπτωσης : Αγγλία. (pdf)
  Ερευνητική Εργασία Νο 3
       
Ενδοσχολική Βία (pdf)
                   Ψυχολογική - Ενδοσχολική Βία (ppt) - Διαφάνειες
  Ερευνητική Εργασία Νο 4
          Νέες Τεχνολογίες στο χώρο του Σχολείου(pdf)
                    Νέες Τεχνολογίες στην Τάξη(pdf)
                    Νέες Τεχνολογίες στο χώρο του Σχολείου(ppt)-Διαφάνειες
                    Νέες Τεχνολογίες στην Τάξη(ppt)-Διαφάνειες
   Ερευνητική Εργασία Νο 6
          Χρήση Διαδικτύου και Ασφάλεια (pdf)
                    Χρήση Διαδικτύου και Ασφάλεια (ppt)